Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2013

Αγαπητέ Σάββα,είμαστε όλοι μαζί σου,αυτή η παρωδία δε θα περάσει!!

Λιάκρης Φώτιος από Πάργα