Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2013

Hierbij mijn stem tergen het opkomend fascisme en voor vrijspraak.van Savas Matsas in Griekenland.


Met vriendelijke strijdbare groet


Miekie Awater

 "I add my voice against rising fascism and for acquittal of Savas Matsas in Greece.
With friendly militant greeting"