Σάββατο 31 Αυγούστου 2013


Αγαπητέ Σάββα,

Εύχομαι όλα να πάνε καλά στη δίκη με τα βοθρολύμματα.
Αλληλέγγυους και αγωνιστικούς χαιρετισμούς.


Κ.Δεσποινιάδης